Disclaimer

De Digitale dierenarts is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van de Digitale dierenarts.

De in de digitale dierenarts getoonde informatie, tips en adviezen worden door IPP Interpet Products B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Hoewel IPP Interpet Products B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IPP Interpet Products B.V. niet aansprakelijk voor informatie, berichten en/of afbeeldingen die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door IPP Interpet Products B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel IPP Interpet Products B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door IPP Interpet Products B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Alhoewel IPP Interpet Products B.V. al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van deze site ophaalt.

Heeft uw een vraag voor de digitale dierenarts?

De digitale dierenarts helpt u graag bij het vinden van een antwoordop uw vraag.

Stel een vraag

Bekijk de gestelde vragen

Over Erik Luijerink

De liefde voor dieren is Erik Luijerink
met de paplepel ingegoten. Zijn vader
had een eigen dierenartspraktijk voor
kleine huisdieren. Alvorens de praktijk
van zijn vader over te nemen, heeft Erik
na zijn studie Diergeneeskunde aan
de Universiteit Utrecht (1993) eerst
ruime ervaring opgedaan
met diverse diersoorten.

Sinds 2008 is dierenarts Erik
Luijerink verantwoordelijk
voor het voedingsconcept
van Denkadog. U kunt dus
vertrouwen op een
combinatie van
praktijkervaring en
kennis als het onze
kwaliteitsvoeding
betreft!